Invitasjonen
med konkurranseregler og deltagerskjema (sekretær- og rapportkort) kan nå lastes ned som
pdf-fil.

" />

/ / / Invitasjon til Landskonkurransen våren 2006

Invitasjon til Landskonkurransen våren 2006

Invitasjonen
med konkurranseregler og deltagerskjema (sekretær- og rapportkort) kan nå lastes ned som
pdf-fil.

Link til Landskonkurransen

Vi ber om at rapportkort/sekretærkort blir fylt ut elektronisk, det er ofte vanskelig å lese håndskriften!

De nye konkurransereglene står på invitasjonen, vær spesielt oppmerksom på at digitale utskrifter i klassen for Papirbilder skal ha CD som vedlegg.

Bilder, utfylte rapportkort og innbetaling av deltakergebyr skal være konkurranseutvalget
i hende innen tirsdag 18. april 2006.

Vi beklager at invitasjonen var forsinket!


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.136