/ / Sakspapirer til Landsmøtet 2008

Sakspapirer til Landsmøtet 2008

Hei fotovenner, her er sakspapirer til Landsmøtet 2008.

Medlemsklubber og direktemedlemmer som ikke er til stede på Landsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til Hovedstyret eller annen Landsmøtedeltaker. Fullmakten kan inneholde instruks for hvordan fullmektigen skal stemme i en eller flere saker.

Ved Landsmøtets åpning skal fullmaktene godkjennes av en representant fra Hovedstyret og møteleder, samt en delegat fra de møtende medlemsklubber eller et direktemedlem.

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Dagsorden_Landsmotet_2008.pdf

NSFF_Aarsberetning_2007.pdf

Fullmakt_til_NSFF_landsmote.pdf

 


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.105