/ / / Vi søker ny årbokredaktør

Vi søker ny årbokredaktør

NSFF søker etter en ny redaktør som leder for årbokredaksjonen, helst fra egne medlemmer. NSFF har en moderat avlønning av Årbokredaktøren.

Norsk Selskap For Fotografi utgir årlig en årbok med et utvalg bilder fotografert av medlemmene i organisasjonen i det forløpende året. I 2006 sendte 24 klubber og 1 direktemedlem (til sammen 134 fotografer) inn 255 bilder.

Årboka følger en ferdig oppsatt layout. I årbok 2006 ble 58 helsidebilder og 22 minibilder trykket i årboka. Innleveringsfristen er 31. januar hvert år, og redaksjonens arbeid skal normalt være sluttført og årboka sendt til trykking innen 1. mai.

Mer om tidligere årbøker finnes på http://www.nsff.no/cms/index.php?page=arbok.

Årbokredaktøren vil ha ansvar for

 • Organisering av eget arbeid
 • Utvelgelse av bilder til årboka
 • Kunstnerisk utforming av årboka innenfor fastsatt layout
 • Bearbeidelse og klargjøring av bilder til trykk
 • Fremdrift i forhold til trykkeriet og andre involverte innenfor fastsatte frister
 • Administrasjon i forbindelse med mottak og retur
 • Å følge retningslinjene for Årbok, som settes opp i samarbeid med Hovedstyret
 • Å følge de økonomiske rammer som er fastsatt av Hovedstyret

Vi presiserer at Årbokredaktøren selv kan organisere arbeidet, og kan trekke med andre ressurser for å utføre en eller flere oppgaver, i samråd med Hovedstyret.

NSFF ønsker at Årbokredaktøren

 • Har kjennskap til og disponerer de programmer og det teknisk utstyret som skal til for å produsere årboka på en profesjonell måte
 • Kan billedutvelgelse, -bearbeidelse og layout
 • Har erfaring i å kommunisere med trykkerier
 • Har tilstrekkelig tid til å jobbe med årboka i perioden Januar-Mai

Vi presiserer at NSFF kan være i stand til å supplere eventuelle programmer eller teknisk utstyr som skulle trenges for å produsere årboka.

NSFF ønsker at en søknad til Hovedstyret inneholder

 • Personalia og klubbtilhørighet
 • Kvalifikasjoner i forhold til programmer og utstyr, og forslag til bruk av dette for å produsere årboka
 • Kvalifikasjoner i forhold til billedutvelgelse, -bearbeidelse og layout, ved å legge frem eventuelle arbeider som søker har gjort tidligere.
 • Øvrige relevante opplysninger og spørsmål

Søknaden sendes pr mail til Hovedstyret på {mailto address='hs@nsff.no' encode='hex'}. Søknadsfristen er 16/11. Hovedstyret vil etter behov ta kontakt med søkere for å utdype eventuelle spørsmål.


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.152