/ / / Invitasjon til NM i Foto våren 2017

Invitasjon til NM i Foto våren 2017

Velkommen til NM i Foto våren 2017.

Du må være medlem i Norsk selskap for fotografi, NSFF, og være bosatt i Norge for å kunne delta.

Det er 2 runder i NM i Foto; første runde, våren 2017, har innlevering 15. april (PS! i år er dette påskeaften) og andre runde, høsten 2017, 15. september!

Sammenlagte resultat teller for Norgesmester. Egne regler gjelder for Årets klubb.

Hver autor kan totalt levere inn totalt 12 bilder.
Autor velger selv hvilke tema/klasser bildene leveres inn i.

Tema: «Fritt motiv«

 • Projeksjon farge (inntil 3 enkeltbilder)
 • Projeksjon monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
 • Fargepapir (inntil 3 enkeltbilder)
 • Monokrompapir (inntil 3 enkeltbilder)
 • Kolleksjon fargepapir eller monokrompapir (maksimalt 1 kolleksjon med 3-5 bilder kan leveres og den teller som 1 bildeinnlevering mot de maksimale 12 bildene en kan levere.

Tema: «Natur» (inntil 3 enkeltbilder projeksjon) 

Definisjon/regler «Natur»: Vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA
Ingen manipulering, ingen tegn til mennesker eller menneskeligskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc)

Tema: «Kreativt»(inntil 3 enkeltbilder projeksjon) 

Definisjon/regler «Kreativt«; bruk av ulike teknikker enten ved opptakssituasjon eller i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle bilder i et sammensatt bilde må være tatt av autor.

 

Bilder til Årets Klubb velges ut av konkurranseansvarlig i klubben fra og med 16/04 til og med 25/4

Komplette regler for norgesmesterskap i foto finner du her

Spørsmål og problemer?

 • Problemer med innlevering / betaling? Kontakt sekretariat@nsff.no
 • Generelle spørsmål angående regler og retningslinjer?
  Kontakt konkurranseutvalget@nsff.no
 • Spørsmål angående konkurransen, besvares kun ved henvendelse på e-post.
 • Diskusjoner og spørsmål på eks sosiale medier blir ikke nødvendigvis kommentert av konkurranseutvalget.

Ungdomsklassen

For medlemmer opp til og med det året en fyller 25 år

Tema: «Fritt motiv»           

Projeksjon farge og / eller monokrom (totalt maksimalt 4 bilder)

Årets klubb:

Klubbene må nå gjøre et aktivt valg for å konkurrere om denne gjeve utmerkelsen. Av de totalt innleverte bildene fra klubben, må klubbens konkurranseansvarlig markere hvilke 20 bilder klubben skal delta med. Det er begrenset til fire bilder fra hver fotograf. Dette må gjøres innen 10 dager etter innleveringsfristen 15/4.

Komplette regler for ”Årets Klubb” finner du her

Juryering vår 2017

Papirbildene, Farge og Monokrom, kolleksjonene samt årets klubb blir juryert i Trondheim

Ungdomsklassen, alle projeksjonsbildene, farge, monokrom, natur og kreativ blir juryert i England.

Jurymedlemmene vil bli offentliggjort sammen med resultatene.

Innlevering av bilder i klassen «Projeksjon»:

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering.

 

Ved stor pågang de siste dagene kan det av kapasitetsgrunner hende at noen ikke får levert, så lever i god tid da er du sikker på å komme igjennom.

Innlevering av bilder i papirklassene:

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering.

Papirbilder skal ha etikett, bak og opp til venstre som foreskrevet i konkurransereglene.

Bilder i papirklassene sendes som samlet forsendelse fra hver klubb i henhold til konkurransereglene til:

 

Norsk Selskap for Fotografi – Trondheim
Postboks 9209
7424 TRONDHEIM

 

Når bildene er sendt i posten, må pakkens sporingsnummer sendes på mail til konkurranseutvalget@nsff.no Husk å beregne god tid slik at pakken med bilder er framme innen fristen. Mail med sporingsnummer er samtidig en bekreftelse på at bildene er sendt, og i år er dette spesielt viktig slik at Konkurranseutvalget kan ta høyde for ekstra helligdager i forbindelse med påske.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning, da brudd på konkurransereglene medfører ekskludering og bildene vil da bli returnert uten å bli bedømt.

Deltagergebyr:

Betaling: kr 150,-

Deltagelse i ungdomsklassen er gratis

Et utvalg av de antatte/premiert bildene vil inngå i en utsøkt katalog, som sendes alle deltagerne!

Viktige punkter fra konkurransereglene (her er alt):

 • ALLE arbeider skal registreres FØR innlevering
 • Riktig størrelse/papirformat/montasje
 • Riktig merking av papirbilder
 • Samlet forsendelse fra hver fotoklubb
 • Tidsfrist for bilder i papirklassene.(din fotoklubb må ha bildene i god tid for felles innsending, sjekk derfor når din fotoklubben må ha bidragene dine)

Til toppen

Do NOT follow this link! 0.23