/ / / NSFF Landsmøtedokumenter 2016

NSFF Landsmøtedokumenter 2016

Her følger innkalling og sakliste til Landsmøte 2016 i Norsk Selskap For Fotografi

 

Vedlagt ligger saksdokumenter vedrørende Landsmøte, til behandling i NSFF medlemsklubber, utvalgsledere og hos direktemedlemmer.

Legg merke til at det ihht vedtektene så kan det nå kun kan sendes inn forhåndstemmer der hvor klubben direktemedlemmet ikke møter på Landsmøtet. 

(fullmaktsordningen er terminert ved LM vedtak 2015.)

Vedlagt er:

0. Innkalling med sakliste

1.  Årsmeldingen, versjon 1.

Det mangler noen få punkter, det er ikke alltid like lett å få tak i informasjon ved siste kvalitetsikring i en helg som dette!

2. Regnskapet, mangler 

Dette er ikke ferdig fra regnskapsbyrået, men leveranse er lovt raskt, dette blir ettersendt

3. Forslag til Landsmøtet

4. Budsjett 2016

5. Valgkomitèens innstilling  på representanter  til tillitsverv

6. Skjema for forhåndsstemmer.

mvh

Bjørn Riise

EsNSFF

NSFF styreleder  

 

Dokumenter til LM2016


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.285