/ / / Friendship and Solidarity 2014

Friendship and Solidarity 2014

I forbindelse med fotografiets 175 års jubileum i 2014, inviterer FIAP til konkurranser med tema: "Friendship and Solidarity"

Konkurransen er to delt; en konkurranse for medlemslandene i FIAP (FIAP World Cup), og en for enkeltmedlemmer (FIAP patronate 2014/074)

Konkurransene vil også markere FIAP sitt formål: «Å utvikle og fremme kunstfotografi i en atmosfære av vennskap og brorskap mellom hele jordens befolkning, uten noen politisk, ideologisk, rasebasert eller religiøs diskriminering»

Dette skjer gjennom et solidaritetsprosjekt knyttet opp mot konkurransene. Overskudd og innsamlede midler/gaver skal bidra til å finansiere konkrete utviklingsprosjekt i afrikanske land. NPO "Un Raggio di Luce", for realisering av et medisinsk senter for kvinner og barn i Burkina Faso

 

Landslaget i foto - FIAP World Cup – Friendship and Solidarity

Norges bidrag i konkurransen vil bli valg ut av NSFF Internasjonalt utvalg. Det vil bli lagt vekt på bilder som utrykker felleskap - gjerne på tvers av nasjoner, religioner og etnisk bakgrunn. Alle medlemmer kan sende inn 4 fargebilder til denne konkurransen om å bli med på NSFF sitt Landslag, som skal konkurrere med alle de andre landene som er medlem i FIAP. Du deltar ved å logge deg inn på din side på www.nsff.no. Landslaget består av 20 bilder, maks 2 fra hver autor. Fristen er 10.januar.

FIAPFriendship and Solidarity(FIAP patronate 2014/074)

I konkurransen som alle kan delta i er det 2 tema:

a) "Fritt motiv" 
b) "Vennskap og solidaritet"  
 
Innleveringsfrist 24.januar 2014.
Minimum deltagergebyr er 15€ og anledning til å bidra utover det. 
4 bilder i hver klasse - monokrom og/eller farge
JPG format, lengste side 1024 pixels og 300 dpi resolution
 
All entries must be sent through the form available on the website www.FIAP.net or by sending the participation form on a digital mean (CD, DVD etc.) to the following address:
Friendship and Solidarity
c/o Circolo Fotografico Arno,
Via Roma 2 P.O. Box 116,
50063 Figline Valdarno, Italia
 
Registration and payment can be done at:
 

 

 


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.097