/ / / NSFF Magasin

NSFF Magasin

Interessen for et medlemsmagasin er der. Med frivillige til redaksjonen kan vi realisere det!

I NSFF arbeides det med å skape et forsvarlig og godt grunnlag for å utgi et medlemsmagasin for film- og fotoamatøren.

I 2012 utga filmklubbene i gamle Norges Amatørfilmforbund (nå NSFF Filmutvalget) to nummer av "Filmskaperen" - et medlemsmagasin i farger for filmamatøren. Det seneste nummer ble distribuert til alle medlemsfilmklubbene (10), til NSFF regionkontakter og NSFF sentralstyre.

Paralellt ble det gjort en leserundersøkelse blant de som mottok magasinet for å måle responsen og interessen for magasinets utvikling og framtid. Responsen var gjennomgående positiv. Undersøkelsen bekreftet også at relativt mange var interessert i å bidra til å skape et slikt medlemmagasin. 

Med dette som grunnlag og modell har Filmutvalget og NSFF ledelsen diskutert muligheter, alternativer og forutsetninger for et nytt og godt medlemstilbud for film- og fotoamatøren. Et kvalitetsriktig magasin med fokus på læring og utvikling. Vi er opptatt av at NSFF-medlemmene skal få enda mer igjen for medlemskontingenten enn nå.

For å lykkes med dette er vi avhengig av frivillighet blant våre medlemmer. Vi må gjøre litt dugnadsarbeid sammen for å begrense kostnadene med å produsere et medlemsmagasin for film- og fotoamatøren. Det er vi selv som besitter den beste kompetansen til å produsere et godt magasin.

Kostnader med lay-out/ grafisk design, trykking og distribusjon av NSFF Magasin forutsettes satt bort og kostnadene dekket inn av sponsormidler. Den saken jobbes det også med.

I utgangspunktet er redaktørrollen plassert; men en redaksjon/ stab må bestå av flere enn redaktøren skal dette være liv laga. Vi trenger "journalister" som kan gi redaksjonen grunnlag for å skape magasinet; å gjøre det aktuelt; hver gang! Foreløpig ser vi for oss 2 nummer pr. år.

1) Magasinjournalister som kan skrive/ føre pennen og tilføre et magasin fagartikler, klubbnyheter, referater fra utstillinger, workshops mm.

2) Magasinfotografer som på en god måte kan illusterer artikler og nyheter for å gjøre et magasin lesevennlig med god kvalitet på fotos.

Med fordel ser vi for oss en stab fra de ulike landsdeler; fra Agder i sør til Finnmark i nord. Kun med felles dugnad får vi dette til! Jeg ønsker meg mange snarlige tilbakemeldinger fra engasjerte NSFF ère skal vi rekke to numre i 2014.


Med vennlig hilsen Roy Morten Gleditsch; NSFF Filmutvalget

Framtidig magasinredaktør
E-post: gleditsc@online.no


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.081