Klubboversikt - fylker

Bekkalokket Fotoklubb

Nyheter

Vis alle nyheter
Nyhetsansvarlig:
Tom Jarane

Æresmedlemmer 2007

Roald Synnevåg og Tor Henning Olsen mottok Æresmedlemskap i NSFF på Landsmøtet (se stort {cms_selflink dir="anchor" page="landsmote_2007_bilder" anchorlink="#Aeresmedlemmer" text="bilde"}), og her følger en oversikt over deres meritter:

NSFF Æresmedalje

Roald Synnevåg har vært visepresident/nestleder i Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) i 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, og sekretær i NSFF Hovedstyre i 1998, 1999, 2004, 2005 og 2006. Medlem av NSFFs Konkurranseutvalg 2002, samt leder av NSFFs Programtjeneste i 2004, 2005, 2006. Roald ble valgt til leder i NSFF i 2007.

Roald er blitt tildelt NSFF hederstegn EsNSFF i 1995, ANSFF i 1997, ENSFF i 1997 og HonNSFF i 1997. Han ble også tildelt FIAP tittel AFIAP i 1995 og EFIAP i 2003.

Han er tildelt NSFF bronseplakett m/emalje 250 poeng i internasjonale fotosalonger. I NSFF Landskonkurranser er han tildelt NSFF gullplakett 100 poeng.

Roald startet i 2003 et omfattende arbeid for NSFF med å skanne alle Landskonkurransene i NSFF fra 1970 til 2002, ca. 8000 bilder. Alle bildene er presentert i power point, og resultatlistene er registrert i en database.

Roald ble utnevnt til "Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb" i 2002. Han har vært 20 år i styret i Bekkalokket Fotoklubb. Han ble i 2007 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og gullmerke.

NSFF Æresmedalje

Tor Henning Olsen har vært president/leder i Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) i 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, og nestleder i 2001-2002. Han var leder for NSFFs Ungdomsutvalg i 1989, 1990, 1991, 1992, og 1993. Leder for NSFFs Konkurranseutvalg 2002- og leder i valgkomiteen 2003-2004 samt medlem valgkomiteen i 1987 og 2005. Han var medlem i NSFFs Programtjeneste i 2004-2005. Han var også leder i NSFFs Distriktsstyre D-4 1987- 1988 og 1999 – 2001. Tor Henning ble i 2007 valgt til leder i NSFFs Konkurranseutvalg.

Tor Henning er blitt tildelt NSFF hederstegn EsNSFF i 1993, ANSFF i 2002, ENSFF og HonNSFF i 2005. Han ble også tildelt FIAP tittel AFIAP i 2003.

Han er tildelt NSFF 25 poeng bronseplakett i internasjonale fotosalonger. I NSFF Landskonkurranser er han tildelt 50 poeng sølvplakett.

Tor Henning ble utnevnt til "Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb" i 2002. Han ble i 2007 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og gullmerke.

Til toppen

Do NOT follow this link! 0.088