Klubboversikt - fylker

Aalesund Kameraklubb

Nyheter

Vis alle nyheter
Nyhetsansvarlig:
Stein Lauritsen

Stein A. Roald er tildelt Kongens Fortjenestemedalje i sølv

En Fotografiets hedersmann er blitt tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv.

Stein A Roald

Foto: Tor Henrik Furmyr

Stein har mottatt den heder og ære som det er mulig å få innen amatørfotografiet i Norge og internasjonalt. Den innsats han har gjort er likevel så eksepsjonell at Norsk Selskap For Fotografi søkte om Kongens Fortjenestemedalje for den innsats han har gjort for fotografiet i Norge, og da spesielt innen organisasjonsarbeidet for norsk amatørfotografi.

Hans fotointeresse startet når han fikk sitt første kamera til konfirmasjonen, og han har nå en samling av 700 ulike typer kamera. I årenes løp har han tatt bortimot 200.000 bilder. Han er en av de mest premierte amatørfotografene i Norge. Han er rangert som nr. 7 i Landskonkurransene som har vært arrangert siden 1930. 

Stein har ingen formell utdannelse som fotograf og er selvlært, men har gjennom alle disse årene levert fotografi av internasjonal klasse. Han er medlem av Norges Fotografforbund, Colour Art Photo og har vært tillitsvalgt i Møre og Romsdals Fotograflaug i 18 år.

Stein har vært medlem av Ålesund Kameraklubb i 60 år og begynte i klubben i 1950, året etter at klubben ble stiftet. Han har hatt ulike tillitsverv i Ålesund Kameraklubb i til sammen 45 år, hvorav 10 år som klubbens leder. Han har vært redaktør for klubbens medlemsblad ”Fremkalleren” i 40 år. Stein ble valgt til æresmedlem i Ålesund Kameraklubb i 1989.

Stein har betydd enormt mye for NSFF som organisasjon, og han har i en lang årrekke sørget for kontinuitet i drift og utvikling både lokalt og nasjonalt. Han har blant annet deltatt på 22 av Landsmøtene fra 1962, noe som nok er rekord i så måte. Han var blant andre tillitsverv; 7 år i Internasjonalt utvalg, 22 år som distriktsleder, 2 år visepresident og 3 år som president.

Stein er en ildsjel av de sjeldne både lokal og nasjonalt, det kan antydes at han har bortimot 140 år med ulike styreverv. Han har også mange interesser utenom fotografi. Det kan nevnes organisasjoner innen: skipsfartshistorikk, filateli og IOGT.

Ålesund KK og Norsk Selskap For Fotografi ville neppe vært de organisasjonene de er i dag hvis ikke det var for den betydelige innsats Stein har gjort. Hans positivitet, vilje og engasjement har smittet over på andre som ble med å drive videre.

Han er en god ambassadør for Ålesund og han har vært med å sette Norge på kartet med sin deltagelse i internasjonale salonger.

For sitt arbeid innen amatørfotografiet er Stein blitt tildelt:

HonENSFF – Honorær excelensce

NSFF Æresmedlem i NSFF 

EFIAP- Excelensce FIAP  

EsFIAP- Excelensce pour services rendus FIAP    

HonFIAP- Honorary Excellence FIAP    

Roald og Roald

Roald Synnevåg og Stein A. Roald

Ordføreren i Ålesund

Ordfører i Ålesund Bjørn Tømmerbakk overrekker hilsen og medalje fra Kongen

Roald holder tale

Roald holder tale

Alle bilder er tatt av Tor Henrik Furmyr


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.099