Årbok 2002

Årbok 2002 er nå ferdig.

6. juli 2003

Boken er på 68 sider og inneholder 84 bilder fra 75 fotografer. Alle klubber og fotografer som sendte inn bilder er representert i boken. Det er 21 år siden NSFF sist utga en årbok og vi er svært godt fornøyd med resultatet. Vi vil over sommeren komme tilbake med informasjon om tidsfrister og krav til innlevering av bilder for Årbok 2003.

Årbok 2002

Planen var å sende boken til alle være medlemmer i sommer, men av grunner utenfor vår kontroll ble det umulig. Utsendelsen er kostbar og vi ser nå på alternative måter for utsendelse. På en eller annen måte vil den bli sendt ut til alle over sommeren.

Boken er nå til salgs i Butikken.


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.065 0.0001